صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 57228
تعداد نوشته ها : 48
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 

پانزدهم خرداد هشدار به مسئولین بی کفایت  

حماسه ای بر تاریخ زرین ایران

 

سالها می گذرد حادثه ها می آید                                                            انتظار فرج از نیمه خرداد کشم          

تاریخ ایران از ابتدا تا کنون با فراز ونشیب زیادی همراه بوده است وهمواره این ملت آزاده آزاد اندیش وروشن ضمیر بوده اند ودر طول تاریخ با همت وقهرمانی های خود توانسته اند بر صفحه جغرافیا جاویدان بمانند واین همت وتلاش آنگاه نتیجه داده است  که با اقتدار حکومت همراه شده باشد ایرانی در طول تاریخ به روایت های مختلف خدا را می شناخته است ودر دل به آن ایمان داشته است شما هرگاه تاریخ مطالعه کنید در هیچ مقطعی از آن روبرو با بی دینی وبت پرستی نشده ای  همچنانکه در کنار ایران قدیم عرب موشخوار بیابانگرد بت پرست و قبیله ای بود هیچگاه وحشی گری وزنده به گور کردن یا قرار  دادن انسان در مقابل حیوانات وحشی برای تفریح در تاریخ وجود ندارد در حالیکه در روم ویونان قدیم اینگونه کارها وجود داشت حتی بردگان واسیران جنگی به اسیر شدن در ایران افتخار کرده اند واز هنر هر اسیر هنرمند استفاده نموده اند خون ایرانی خون نجابت است ودر رگ هر کس جریان داشته باشد نجیب وپاک می شود تاریخ نشانداده است از هجوم عرب بی تمدن به ایران تا مغول وحشی وتاتار خونخوار ودیگر اقوام هر کدام که به این کشور آمده اند در تاریخ وفرهنگ آن غرق شده اند ودر نهایت از صفحه تاریخ ایران رخت بربسته اند از افتخارات ایران زمین استکه هیچ فرهنگ بیگانه ای نتوانسته است فرهنگ ایرانی را در خود محو کند حتی اسلام با تمام خوبی هایش نتوانست زبان فرهنگ وآداب ایران را تغییر دهد یا یکی از سنن وآداب عربی را بر ایران بگستراند بر عکس ایران وفرهنگ ایرانی توانست آنچه خوب واصیل است از اسلام بگیرد وآنچه منافات دارد کنار بگذارد چنانکه در ایران اسلام ناب محمدی همیشه موفق بوده است دانشمندان وفرهیختگان ایرانی خدمات متقابل فراوانی به اسلام کردند وامروزه هم در سطح جهان ایران وایرانی افتخار این پرچم را دارد وبر دوش می کشد ایرانی همواره به روحانیت احترام گذاشته است وهمیشه روحانی درباری را از روحانی خدمت گذار تشخیص داده است از مدرس تا فضل الله نوری تا هر کدام در طول تاریخ تا ایت الله بروجردی ودیگران ایرانی قبل از اسلام هم به روحانی های دینی خود اعتقاد داشته است روحانیان دین زرتشتی ووروحانیانی که دلسوز بوده اند می گویند در یک مقطع تاریخی دینی بنام مانوی آمد که می خواست عقاید مردم را تحت تاثیر قرار دهد وبه مذاق مردم آداب وآیینش ناخوشایند بود اما مردم همراه با روحانیان دین زرتشت آنها را نابود کردند هر گاه روحانیت دلسوزی کرده وبا آیین وآداب خوب حاکمی را هدایت کرده است ایران وآن حاکم در اوج قدرت بوده اند وهر گاه روحانیان به زر اندوزی ومال پرستی وگرفتن املاک روی آورده اند حاکمان به فساد رفته اند ومردم هم سرانجام از حمایت آن حاکم طفره رفته اند وباعث ایجاد مشگلات بزرگی در کشور شده است می گویند عقیده ای در ایران باستان بوده است که هر چند ین سالی یک سوشیانست می آید یعنی یک نجات دهنده ومردم وایران را نجات می دهد  افکار بلند ایرانی همواره دست طمع هر بیگانه ای را از کشور قطع کرده است تلاش بسیار زیاد انگلیس وروی کار آمدن حکومت پهلوی  نمونه دیگری است ابتدا رضاخان کارهای خوبی کرد بسیاری از سالخوردگانی که دیده ام به او اعتقاد داشتند واورا منجی می دانستند رضا خان را اینگونه معرفی می کردند او مرد مسلمانی استکه تعزیه بپا می کند تربت امام حسین را به سر می مالد ودر تعزیه خودش شیر می شود وغرش می کند رضا خان هر کجا دزدی می گرفت اورا به چوب می بست وبا گچ بدن اورا به چوب می بست وچوب را در انظار عموم در زمین می کردند تا آن دزد از گرسنگی وتشنگی بمیرد از این گذشته خودش در شهر می گشت اگر نانوایی نان خراب یاکم بمردم میداد اورا زنده زنده داخل آتش می کرد تا عبرت شود تازه این نبود رضا خان غارتگران روستا هارا که گله ها را می دزدیدند قتل عام کرد لر های یاغی وکردها راوعشایر سرکش را آرام وارباب هارا تابع خود کرد وما کشاورزان راحت شدیم .اما بعد ازمدتی همین آقا کشف حجاب کرد مردم رادر مسجد گوهر شاد قتل عام کرد روحانیت راکشت وتعزیه را ممنوع کرد پیر مرد همه اینهارا بخوبی بیاد داشت بدون اینکه سواد داشته باشد یا تاریخ خوانده باشد کاری نداریم پسرش با تعصبات مردم بازی کرد به اسلام هم کاری نداریم این مردم تعصب وغیرت خاصی دارند به هر چیزی به هر آدابی پس باید مواظبت کرد اینها ایرانی هستند در دوره محمدرضا بود که مردم دوباره جذب روحانیت شدند به هشدار ها توجه کردند روحانیت آن زمان آیت اله بروجردی وآیت الله گلپایگانی ومراجع قدرتمند دیگر وهمراه آنان با گسترش شبکه روحانیت در کشور وارائه خط ومش سیاسی خاص بخصوص در محرم وصفر ورمضان توانستند زمینه ساز کار بزرگ فکری در توده مردم شوند این زمان بود که لازم بود این زمینه فکری توسط فردی بزرگ رهبری شود فردی باقدرت وتوان واو کسی نبود جز روح الله موسوی الخمینی این زمان حکومت متوجه شد می خواست اورا با زندان کردن نابود کند اورا در خفا بکشند اما مراجع تقلید کار بزرگ تاریخی انجام دادند وبلافاصله فتوی دادند روح الله خمینی مرجع تقلید ومجتهد است با این فتوی دست حاکمان تا دندان مسلح نوکر اجنبی بسته شد واورا آزاد وتبعید کردند او در تبعید کتاب ولایت فقیه خودرا نوشت ورا ه ساختن حکومت جدید را در آن بیان کرد اقتدار ایران وایرانی را یاد آور کرد کشاورزو معلم وارتشی واداری را همراه ساخت بیسواد وبا سواد مفهوم سخنش را شنیدند سرانجام قیام پانزده خرداد سال هزاروسیصدوچهل ودورا شروع کردند اولین رویارویی مردم با حکومت ظلم وسرانجام پانزده سال بعد در سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت باتمام قدرت مردم در کنار روحانی خود قرار گرفتند وشاه را با تمام ارتش شاهنشاهیش درهم کوبیدند پانزده خرداد معجزه قرن بیستم بود وافتخاری بر تاریخ ایران زمین انتخابی شایسته انتخابی ایرانی وانتخاب به وسعت تاریخ تمدن ایران .       نویسنده :شریف  **نظر دهیدادامه دهم یا نه ؟
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 3 1388
X